fbpx

Orta Düzey Yöneticilik-Üst Düzey Yöneticilik

Ody Belgesini nereden alabililirm ?

ODY 1-2-3-4 & ÜDY 1-2-3-4 

ODY Belgesi Nedir ?

ODY, orta düzey yönetici deyimini oluşturan kelimenin kısaltmasıdır.

Kimleri Kapsar ?

Karayolu Taşıma Kanunu ve İlgili yönetmeliklerinde “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.“ şeklindedir.

ODY Belge Türleri;

ODY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ODY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ODY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ODY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

ODY1 belgesini alanlar: ODY2 belgesini, ODY3 belgesini alanlar: ODY4 belgesini de almış sayılırlar.

Kayıt için gerekli evraklar nelerdir ?

  • 2 Adet Biyometrik
  • Diploma ya da Öğrenim Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı
  • Ehliyet
  • Adli sicil kaydı

ODY SINAVI

Ody Sınavı; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Her yıl belli tarih aralıkları ile yapılan Ody sınavlarına 4 kez girilebilmektedir. 4 sınav hakkını dolduran kursiyer tekrar kursa kayıt yaptırmak zorundadır.

İstihdam Zorunluluğu Bulunan Yetki Belgeleri 

Karayolu taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden F-G-H grubu yetki belgeleriyle, B3, C1, D3 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar ile K1 Yetki Belgesine sahip gerçek kişiler hariç olmak üzere geriye kalan tüm yetki belgesi sahibi mükelleflerin, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÜDY Belgesi Nedir ?
ÜDY, üst düzey yönetici deneyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır.

Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

Kimleri Kapsar?

Kimler Almalıdır ?

Karayolu taşıma kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde geçen tanımı şöyledir:

ÜDY belgeleri dört çeşittir, bunlardan;

ÜDY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ÜDY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ÜDY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ÜDY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

ÜDY1 belgesini alanlar: ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belgelerini, ÜDY2 belgesini alanlar: ODY2 belgesini, ÜDY belgesini alanlar: ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belgelerini, ÜDY4 belgesini alanlar: ODY4 belgelerini de almış sayılırlar.

ÜDY SINAVI

Üdy Sınavı; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Her yıl belli tarih aralıkları ile yapılan Üdy sınavlarına 4 kez girilebilmektedir. 4 sınav hakkını dolduran kursiyer tekrar kursa kayıt yaptırmak zorundadır.

İstihdam Zorunluluğu Bulunan Yetki Belgeleri 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, B1, C2, D1, L1, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahibi taşımacıların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikteki haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

Randevu ve Detaylı Bilgi İçin

İletişim Bilgileri

Arapsuyu mah. Atatürk bulv. No :15/8 Konyaaltı / ANTALYA

Menü